Tour de Taxas ture udskudt til 2021

På et bestyrelsesmøde i Den Velgørende Forening Tour de Taxa mandag aften, er det blevet besluttet at de 5 Tour de Taxa hold ikke kommer til at cykle fra Danmark til Paris i år, dette gælder også Exploreholdets tour fra Paris til Bordeaux som ligeledes skulle finde sted i juli. Alle turene udskydes til 2021.

Beslutningen er taget på bagrund af Coronakrisen med de begrænsninger der er indført for at mindske smittespredningen i Danmark, Frankrig og de øvrige lande som holdene skulle cykle igennem.

Vi ønsker naturligvis at bidrage til at vi som samfund kommer så sikkert som muligt igennem krisen. Der er stor usikkerhed om hvorvidt det er forsvarligt eller om det overhovedet ville blive muligt at gennemføre holdenes ture i juli. En anden tungtvejende grund er at, påbuddet mod at være flere en 10 personer samlet er blevet forlænget, foreløbigt indtil d. 10. maj, hvilket gør at fællestræning og forskellige sociale arrangementer fortsat ikke er mulige. 

En stor del af hele oplevelsen, som man normalt får og forventer når man melder sig til en tour til Paris med Tour de Taxa, er hele optakten som foregår fra det tidlige forår og indtil turstarten i juli. Dette gælder både det sociale samvær, det træningsmæssige aspekt for at komme i form til at kunne klare at cykle over 1.300 km på 8 dage, men det gælder i særdeleshed også det sikkerhedsmæssige aspekt.

Når man har en stor gruppe af motionscykelryttere med meget forskellig baggrund, hvoraf nogle er uden meget erfaring, er det vigtigt at alle har deltaget i en del træningsture for at opnå erfaring i og tryghed med at cykle i et felt og at holdets deltagere lære hinanden og rutinerne at kende.

Dette har nu ikke have været muligt i 5 uger og derudover i mindst 3 uger mere. Det mener både styregrupperne for holdene og bestyrelsen er problematisk i forhold til sikkerheden og det er meget utilfredsstillende for rytterne.

Rent praktisk bliver der ikke tale om en aflysning, men om en udskydelse af touren til 2021. Det betyder at alle ryttere, som ønsker det, beholder sin plads på holdet i 2021. Alle deltagere får tilsendt en mail i morgen tirsdag d. 21.4. med mere detaljeret information.

Alle sponsorer vil blive kontaktet hurtigst muligt for at drøfte situationen og om en forlængelse af sponsoratet til 2021. Sponsorbeløb som er aftalt for 2020 bliver udbetalt i efteråret 2020 til Julemærkefonden sammen med de øvrige midler vi opnår at få samlet ind. Der bliver et pænt beløb, men gavecheckens størrelse i 2020 bliver desværre påvirket af situationen. Det er vi naturligvis rigtig kede af i forhold til Julemærkehjemmene.

Når der på et tidspunkt bliver åbnet op for fællestræning vil vi opfordre til at fortsætte træningen sammen på holdene og til at der arrangeres nogle ture i Danmark. Dette både for at man kan vedligeholde formen og for at vise tøjet og sponsorlogoerne frem.

Vi forstår dem som har været frustreret over usikkerheden og dem som er skuffede over at det ikke bliver i år at turen kommer til at ske, men vi ser frem til at det igen bliver muligt at cykle sammen som hold og til turene i 2021.

På bestyrelsens vegne

Dan Volmar
Formand