Tour de Taxa støtter Julemærkehjemmene

Traditionen tro har Tour de Taxa igen i 2019 samlet ind til Julemærkehjemmene. Årets støttebeløb blev til 888.547 kr.

Checken med det store beløb blev overrakt ved en ceremoni på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.  Thomas Evers Poulsen overrakte checken på Tour de Taxas vegne, til Bente Duusgaard fra Julemærkefonden i overværelse af Julemærkebørnene og mange af deres forældre og bedsteforældre.

Stor tak til alle sponsorer for bidragene til denne donation.
Donationen er et resultat alle deltagernes indsats med indsamlinger via Betternow, forskellige pengeskabende aktiviteter, holdenes "drift overskud" og naturligvis alle sponsorernes bidrag. Sponsorpengene udgør ca. 2/3 af den samlede donation.